Office Assistant/Asystent/ka biura

5 000,00 zł

umowa o pracę


Kompleksowa obsługa centrali telefonicznej i udzielanie informacji;
Przyjmowanie, rejestrowanie, przekierowanie interesantów;
Współpraca z Dyrektorem Oddziału i innymi działami w firmie;
Zarządzanie salami konferencyjnymi i prowadzenie terminarza spotkań;
Utrzymanie porządku i estetycznego wyglądu recepcji, sal konferencyjnych i kuchni;
Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
Dbanie o sprawny i prawidłowy obieg dokumentów, współpraca z wewnętrznymi działami firmy;
Organizacja i koordynacja wewnętrznych eventów dla oddziału.


Wymagania

Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego - warunek konieczny;
Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
Komunikatywność i umiejętność budowania relacji;
Dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
Rzetelność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu zadań;
Wysoki poziom kultury osobistej;
Chęć do działania i zaangażowanie w pracę;
Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel, Word, PowerPoint).


Oferujemy

Umowę o pracę;
Pracę w stabilnej firmie z przyjazną atmosferą pracy;
Elastyczne godziny pracy;
Dużą różnorodność zadań oraz realne możliwości rozwoju;
Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie zdrowotne;
Dodatkowe świadczenia socjalne.


Klauzule informacyjne

1. Tożsamość podmiotu odpowiedzialnego
Pula talentów firmy GOLDBECK („GOLDBECK-Talentpool”) jest zarządzana przez firmę GOLDBECK GmbH,
Ummelner Str. 4-6, 33649 Bielefeld, Niemcy, również na rzecz pozostałych spółek grupy GOLDBECK.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod adresem datenschutzbeauftragter@goldbeck.de GOLDBECK GmbH,
Datenschutzbeauftragter, Ummelner Str. 4-6, 33649 Bielefeld, Niemcy, który jest do Pana(-i)
dyspozycji.
2. Cel przetwarzania danych
Wszelkie dane są wykorzystywane przez firmę GOLDBECK GmbH lub spółki zależne firmy GOLDBECK w celu rozpatrywania wniosków lub obsadzania wolnych stanowisk w firmie GOLDBECK.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych
Pana(-i) dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG
(niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu). Jeśli przetwarzanie danych wymaga zgody
(np. przechowywanie w naszej puli talentów), zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO w związku
z § 26 ust. 2 BDSG (niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu) przepis dot. zezwolenia
na podstawie ustawy o ochronie danych. Jeśli przetwarzanie Pana(-i) danych odbywa się na podstawie zgody,
ma Pan(i) prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Firma GOLDBECK
zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy lub
osób trzecich. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 26 ust. 1 zdanie 2 BDSG
(niem. federalnej ust. o ochr. danych osob. w nowym brzmieniu).
4. Zakres przetwarzania danych. W ramach procesu rekrutacji przetwarzane będą obowiązkowo podane przez Pana(-ią) następujące dane: tytuł,
imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, język użytkownika.

Aplikuj

Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 1204

nr ogłoszenia: 2681